Talu Dirwy Llys

I dalu eich Dirwy Llys ar-lein bydd arnoch angen eich rhif Adran a Rhif y Cyfrif sydd ar eich 'Gorchymyn' neu 'Hysbysiad o Ddirwy'.

Mae enghraifft o 'Hysbysiad o Ddirwy' ar gael ar waelod y dudalen ac mae'n dangos lle mae'r wybodaeth hon. Bydd arnoch angen manylion eich cerdyn debyd neu gerdyn credyd.

Ni fydd GLlTEM yn storio unrhyw fanylion cerdyn personol, bydd angen eich cyfeiriad e-bost ar gyfer derbynneb TALU yn unig ac mae'n cael ei anfon i'r prosesydd talu.

Mae'n bwysig darparu cyfeiriad e-bost dilys os ydych chi eisiau derbynneb am y taliad hwn, ni ellir anfon derbynneb heb gyfeiriad e-bost dilys.

Derbynnir y cardiau canlynol.

Visa logo MasterCard logo Maestro logo
Manylion y Cyfrif Dirwy

Rhowch swm rhwng 5 a 10,000 - er enghraifft 25.50

ôl

Ble i ddod o hyd i'r rhif Adran a Rhif y Cyfrif

Position of the Division and Account numbers on the 'Notice of Fine' or 'Order' letter

Help gyda'r gwasanaeth hwn

Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth ddefnyddio'r dull hwn i wneud taliad, cysylltwch â'r llys a roddodd y ddirwy, gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar eich 'Hysbysiad o Ddirwy'.